برگزاری نمایشگاه کتاب در حاشیه جشنواره فرهنگی ربیع الشهاده

کمیته برگزاری پانزدهمین جشنواره فرهنگی ربیع الشهاده که به همت دو آستان مقدس حسینی و عباسی که از روز یکشنبه آینده برگزار می شود، از تکمیل تمامی اقدامات لازم جهت برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر مقدس کربلا خبر داد.