حمزه سیدالشهدا و حرم شریف آن حضرت

یکی از شخصیت های بزرگ در تاریخ اسلام، که در راه قرآن و دفاع از اسلام فداکاری و ایثار را به حد اعلی رسانید و در شرایطی که توحید در مقابل شرک و خداپرستی در مقابل بت پرستی قرار گرفته بود و پیامبر اسلام به یاران صدیق و حامیان مخلص و دلسوز نیازمند بود، به یاری‌اش شتافت، جناب حمزة بن عبدالمطلب بود که مانند امیرمؤمنان، امام علی علیه السلام در مقابل پرچم شرک، لوای توحید را برافراشت و تعهد و ایمان خویش را در صحنه‌های جنگ متجلی ساخت.

«نگاهی کوتاه به زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام»

امام زاده واجب التعظیم ، حضرت عبدالعظیم که نسب شریفش با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام منتهی می شود صاحب مقامات بسیار رفیعی است که بر شیعیان و محبین واقعی خاندان عصمت و طهارت بسیار روشن است و بر دانشمندان عارف به مکتب اهلبیت علیهم السلام چیزی پوشیده نیست زیرا علوّ مقام و جلالت آن حضرت از خورشید هم روشن تر است .